Занимания по интереси

ПРЕДСТАВИЕЛНИ ИЗЯВИ НА ГРУПИ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

УЧЕБНА 2019-2020 ГОДИНА

 

Клуб слово тук
Френски език – тематична лексика и граматичен превод тук
Комуникативни умения и стратегии ФЕ тук
Математическо моделиране тук
Забавна физика тук
Моите права и държавните институции тук
Светът около нас тук