Европейски езиков знак

Информация за Европейския Езиков Знак

Европейски сертификат за езиково обучение
ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна е единственото българско училище, отличено с Европейски езиков знак. През месец ноември 2003 г. министърът на образованието и науката официално връчва сертификата, подписан от г-жа Вивиан Рединг – еврокомисар по образование и култура.

Какво представлява Европейският езиков знак?
Европейският езиков знак е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на чуждоезиковото обучение. Нейна основна цел е да насърчава и разпространява добрите практики в областта на чуждоезиковото обучение. Отличават се образователни организации, които прилагат нови и ефективни форми и методи на обучение по чужд език. От 2002 година в инициативата е включена и Република България.

С какво привлякохме вниманието на Европейската комисия?
Гимназията получи това отличие за въвеждането на учебния проект на междукултурна тема като задължителен елемент от обучението по немски език. Вече четири поредни години екипи от ученици от немските езикови паралелки работят по теми, които прехвърлят мост между историята и културата на България и немскоезичните държави. До момента е работено по проектите “Варна и връзките й с немскоезичните държави преди Втората световна война”, “Личности между две култури – д-р Петър Берон”, “Германците в Царев брод, Шуменско”. В момента тече подготвителната фаза на проекта “Консулските представителства във Варна от средата на 19 век до сега”.

Какво е ценното в ученето чрез работа по проект?
За разлика от фронталното преподаване, той поставя в центъра на обучението ученика, а учителят е само консултант и модератор. Учениците сами избират темата, планират работата си, събират информация от библиотеки, интернет, интервюта, анкети и я представят по интересен и въздействащ начин на чуждия език под формата на папка с текстова и фото-документация, видео-филм, драматизация, PowerPoint-презентация. Така те се учат да работят в екип, да аргументират тези, да вземат решения, да поемат отговорност, да решават конфликти, да комуникират целенасочено с граждани и институции, да документират, да планират времето и средствата. Същевременно тренират уменията си за четене, писане, слушане и говорене на чуждия език. Всички тези умения, а не само знанията, ще им бъдат нужни в бъдещия им самостоятелен живот.

Кой е авторът на инициативата, която ни донесе това високо отличие?
Разбира се, нашите учители. Проектът е част от методическия инструментариум за обучение, който е отдавна известен. Днес този метод става ключов поради глобализирането на света, неограничените възможности за междукултурно взаимодействие, нуждата от гражданска активност на младите хора.
Проектът на междукултурна тема е елемент от изпита за немска езикова диплома. Ето защо пионери в работата по учебни проекти са учителите по немски език. Двигател на работата по междукултурни проекти е г-н Файт Зорге. Той бе ръководител на проектите, за които получихме високото отличие.
Но немската колегия не е единствената, която работи по проекти. Учебни проекти по теми от учебната програма се разработват по география, биология, философия, история. По международни проекти работят екипи от ученици под ръководството на учители по чужди езици, биология, история. През тази учебна година гимназията провежда експериментално седмица за работа по проекти, в която участват всички учители и ученици от гимназията.

Интерактивният метод на обучение “работа по проект” става емблематичен за нашата гимназия и ние се гордеем с това.

Comments are closed.