Свободни места за ученици

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел. 302 376, e-mail: veg_varna@abv.bg

 

 

О Б Я В А

 

 СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година

 ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

 

КЛАС

ПЪРВИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ВТОРИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
ХI ФЕ АЕ БЕЛ 6
ХII ФЕ АЕ БЕЛ 4

 

 

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление
  2. Копие от ученическата книжка с оценките от учебната 2018/2019 г. /носете оригинал за сверка/
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.

 

 

 

 

  

ГАЛИНА ГЕРМАНОВА

Директор на ГПЧЕ “Йоан Екзарх”- Варна