Профил на купувача

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача PDF Изтегли
Ремонт на настилка в двора на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ и ОУ „Г. С. Раковаски“ и укрепване на стълбище в сградата
  • обява
PDF Изтегли
  • удължаване на срока
PDF Изтегли
  •  Образци на документи за участие в процедура за ремонт
RAR Изтегли
  • Документация за участие в процедура за ремонт
PDF Изтегли
  • П Р О Т О К О Л за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на получените оферти
PDF Изтегли
Обява – отдаване под наем PDF Изтегли
Борсов договор за покупко-продажба PDF Изтегли
Информация за сключения договор PDF Изтегли

Разходи за покупка на гориво на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна за 2016 г.

НОМЕР ФАКТУРА СУМА В ЛЕВА ДАТА НА ИЗПЛАЩАНЕ
1 0000000006/17.02.2016 18144.25 18.02.2016 г.
2 0000000009/25.02.2016 11048.30 25.02.2016 г.