Профил на купувача

Процедури по ЗОП

 

Обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до
електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците от VIII, IX, X, XI
и XII – ти клас на Гимназия с преподаване на чужди езици „Йоан Екзарх“ – Варна
 

Със Заповед № РД 09 – 1/33.06.2024 г. на директора на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на учебници,
учебни комплекти и достъп до електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от
учениците от VIII, IX, X, XI  и XII – ти клас на Гимназия с преподаване на чужди езици
„Йоан Екзарх“, гр. Варна“, по обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство „Архимед 2" ЕООД;
Обособена позиция 2: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство „БГ Учебник" ЕООД
Обособена позиция 3: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД;
Обособена позиция 4: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство ИК "Колибри" ООД;
Обособена позиция 5: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство „СД „Педагог 6” – Делев, Луизова и с-ие;
Обособена позиция 6: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство „С.А.Н.-Про" ЕООД като представител на Пиърсън
Едюкейшън Лимитид;
Обособена позиция 7: Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до електронно
четими учебници от издателство Просвета – София“ АД.
Решение по чл.22, ал.1 от ЗОП – (направи активен линк и сложи PDF документа)

Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача PDF Изтегли