Програми и проекти

НП „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“
НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“
НП „Ученически олимпиади и състезания“ – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ (публ. 22.03.2021 г.) тук
НП „Иновации в действие“ тук