Прием 2023/2024 г.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА
Утвърден със заповед № №РД06-358/28.04.2023 г. на Началника на РУО-Варна