Прием 2024/2025 г.

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 ГОДИНА

Утвърден със заповед  № РД06-493/24.04.2024 г. на Началника на РУО-Варна

 1. Профил чужди езици – английски език. 1 паралелка – 26 ученици

                   Профилиращи предмети: 1. Английски език

 1. Френски език
 1. Профил чужди езици – английски език. 1 паралелка – 26 ученици

                   Профилиращи предмети: 1. Английски език

 1. Немски език
 1. Профил чужди езици – немски език 3 паралелки – 78 ученици

                   Профилиращи предмети: 1. Немски език

 1. Английски език

 

 1. Профил чужди езици – френски език 2 паралелки – 52 ученици

                   Профилиращи предмети: 1. Френски език

 1. Английски език

                     Балът за класиране да се образува като сбор от следните елементи:

 1. Удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература;
 2. Удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика;
 3. Оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици в VIII клас се извършва съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

RD06-493_24-04-2024_15-45-35_0