Прием 2022/2023 г.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА
Утвърден със заповед № РД 06 – 419/29.04.2022 г. на Началника на РУО-Варна

 

Заповед № PД 09-389/22.06.2022 г.  –  попълване на незаети места след трети етап на класиране в VIII клас,
като номерът на заповедта да е линк към самата заповед