Прием 2021/2022 г.

 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
Утвърден със заповед № РД 06 – 380/26.04.2021 г. на Началника на РУО-Варна

Заповед за попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване