Обществен съвет

 

Заповед на Директора за ОС PDF
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към  детските градини и училищата PDF
Закон за предучилищното и училищното образование (глава 14) PDF
Протокол 1 от заседание на ОС PDF
Протокол 2 от заседание на ОС PDF
Протокол 3 от заседание на ОС PDF
Протокол 4 от заседание на ОС PDF
Протокол 5 от заседание на ОС PDF
Протокол 6 от заседание на ОС PDF
Протокол 7 от заседание на ОС PDF
Протокол 8 от заседание на ОС PDF
Протокол 9 от заседание на ОС PDF
Протокол 10 от заседание на ОС PDF
Протокол 11 от заседание на ОС PDF
Отчет на ОС за 2018/2019 PDF
Отчет на ОС за 2017/2018 PDF
Отчет на ОС за 2016/2017 PDF
За контакти, мнения и въпроси obshtestvensavet@5eg.org