Политика за защита на личните данни

1. Закон за защита на личните данни- https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1194

2. Инструкция за защита на личните данни- тук

3. Вътрешни правила за защита на личните данни- тук

4. Длъжностно лице по закона за личните данни в училището –
Елена Иванова Златева
тел: 0882030565
email: ezlatevaa@abv.bg