Ден на ученическото самоуправление 2015 г.

На 8 май 2015 г. в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ – Варна ще се проведе Ден на ученическото самоуправление. Целта на проявата е да се даде възможност на учениците да се запознаят по-отблизо с дейността на учителите, ръководството на училището, административния и помощен персонал, да почувстват и в реално време да преживеят задълженията и отговорностите, с които са натоварени те. Освен ценен личен опит, по този начин, вярваме, ще се повиши или промени разбирането на учениците за ролята да си учител, член на административния и помощен персонал или ръководството на едно училище.

В тазгодишния Ден на ученическото самоуправление желание за участие заявиха повече от 230 ученици, като нямаше нито една длъжност без кандидати за нея. С това изборът се оказа доста труден.

Привилегията и честта да заемат постовете в училище имат учениците:

Избрани ученици за съответния час за всички учители в училището;

За Директор:

Елена Тонева – 11б клас

За помощник директор учебна дейност:

Николай Стайков – 10д клас

Мария Кафелова – 11а клас

За помощник директор административна дейност:

Димитър Григоров – 9г клас

Лилия Димитрова и Виктория Среброва – 9ж клас

Боряна Бончева – 10б клас

Александра Донева – 11а клас

За главен учител:

Тодор Веселинов – 12а клас

Петър Заков – 12в клас

За педагогически съветник

Ивелина Николова – 10а клас

Мирела Димитрова – 10е клас

Красимира Димитрова – 11е клас

За гл. счетоводител:

Кристина Кьосева – 8б клас

Леонела Колева – 8г клас

Йоанна Колева – 10ж клас

За служител човешки ресурси:

Боряна Бончева – 10б клас

Нели Георгиева 10е клас

Силвия Сотирова – 11а клас

Анелия Генова – 11е клас

За домакин:

Елеонора Ташева – 10ж клас

За библиотекар:

Димана Сархачева – 10а клас

Александра Лефтерова, Ралица Вировска и Емануела Тодорова – 10в клас

Деян Тодорв и Йоана Цветкова – 10д клас

Евелин Иванова, Силвия Сотирова и Кристина Христова – 11а клас

За секретар:

Стела Николова – 8б клас

Йоана Инжева – 9б клас

Марина Георгиева – 10в клас

Пламена Колева и Александра Донева – 11а клас

За компютърен специалист:

Максимилиян Георгиев и Николай Чернев – 9б клас

За портиер:

Симона Иванова– 8б клас

Преслава Иванова – 8д клас

Мартина Петрова– 9а клас

Александра Камбурова – 9б клас

Мила Букарова и Габриела Колева– 10г клас

Димитър Георгиев – 11а клас

Здравко Местендиков– 11е клас

За техник:

Тодор Тодоров – 9г клас

Моника Иванова – 10а клас

За хигиенисти:

Кристалина Стефанова, Виктор Калинков, Валентин Жеков, Мариела Веселинова, Меглена Боева, Даниела Маринова, Диляна Димитрова и Паола Христова – 8е клас

Иван Стаматов и Михаил Марков– 9а клас

Гергана Илиева, Мирела Ефтимова, Вияна Ангелова, Йоанна Михайлова и Мария-Магдалена Ненова – 9г клас

Ралица Михайлова, Ирена Петкова, Християна Иванова, Есин Кехайова и Елис Исмаилова – 9ж клас

Ивелин Живков, Николай Павлов и Пламен Христов – 10ж клас

За работник-поддръжка:

Божидар Банчев и Павел Стефанов – 9г клас

Радослав Беров и Константин Бояджиев – 10ж клас

Administrator

Comments are closed.