ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“, ГР. ВАРНА

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“, ГР. ВАРНА

Вид дейност Срок
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране –  до  27.06.2017 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

28. и 29.06.2017 г.

           от 8.30 – 13.00             13.30 – 17.30 часа

30.06.2017 г.

от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2017 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП на класиране.

05. и 06.07.2017 г.

от 8.30 – 13.00

13.30 – 17.30 часа

07.07.2017 г.

от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 17.07.2017 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП на класиране.

18.07.2017 г.

  от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

19.07.2017 г.

от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

Обявяване на  броя на незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 г.
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ на кандидати за свободните места след III класиране

31.08.2017г.

 от 8.30 – 12.00

12.30 – 16.00 часа

ОБЯВЯВАНЕ на резултатите 01.09.2017г.    10.00ч
ЗАПИСВАНЕ класираните ученици

01.09.2017г.

 11.00 – 14.00 часа

 

Необходими документи при записване:

  1. Заявление по образец (получава се на място)
  2. Свидетелство за основно образование (оригинал)

Необходимо е присъствието и на ученика/ученичката.

Administrator

Comments are closed.