Важно! Промяна в седмичното разписание

Във връзка с провеждане на устен изпит за немска езикова диплома, на 6, 7 и 8 януари има промяна в разписанието на стаите.

Разписание на стаите за сряда (във формат xlsx) ИЗТЕГЛИ
Разписание на стаите за четвъртък (във формат xlsx) ИЗТЕГЛИ
Разписание на стаите за петък (във формат xlsx) ИЗТЕГЛИ
Разписание на стаите за всички дни (в браузъра) ПРЕГЛЕД

Comments are closed.