Благодарност на всички доброволци в кв. Аспарухово

Училищното ръководство изказва благодарност на всички ученици, които се включват като доброволци и оказват помощ на нуждаещите се в кв. Аспарухово. Специална благодарност и признание за гражданската им позиция заслужават тези, които се отзоваха на място още в първите дни след трагедията:

9А клас: Кремена Андонова, Любослава Стоянова и Янисвета Янева

10Б клас: Велина Савова, Велислава Илиева, Десислава Куртинова, Елена Тонева, Катя Кирова и Милена Андонова

10В клас: Виктор Жеков, Виктория Василева, Константин Коцев, Мариела Колева, Невена Страшимирова, Никола Георгиев и Цветомила Бараджиева

10Е клас: Константин Стойчев и Николета Пешева

11Г клас: Лора Кожухарова и Петър Синилков

11Д клас: Женя Димитрова и Росен Гевшеков

 

 

Comments are closed.