Анкета за проучване желанията на учениците за включване в занимания по интерсеи

Анкетата не е анонимна и ще е активна до 12:00 часа на 16.01.2019г.

Попълнете анкетата от тук

Comments are closed.