Анкета за превенция на тормоза в училище

Уважаеми ученици,

Както всяка година Ви молим да дадете мнението си в анкетата.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEB2YMqwfrNecCMcax4YDD793tBRzowweNf6UnbyLF2GZWyA/viewform?usp=sf_link

Срок за попълване: 13:00ч. на 15.10.2020г.
Благодарим Ви за участието!

Comments are closed.