АНКЕТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

Уважаеми ученици,

Както всяка година Ви молим да дадете мнението си в анкетата.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1gTNFOLi8mw2uIwuzqGN1fukJRR67Sz7Kabkd32buTdJ67A/viewform?usp=sf_link

Срок за попълване: 19:00ч. на 20.10.2023г.
Благодарим Ви за участието!

Comments are closed.