image image image
Национално състезание по немски език 2015, организирано от КЛЕТ ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ 
Наши ученици на Регионално състезание по дебати и публична реч ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ 
Изложба "800 години Магна Харта - основа на свободата" ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ 

СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА
за учебната 2013/2014 година

 

 
IХ клас – профил чуждоезиков, немски език   – 1 място 
IХ клас – профил чуждоезиков, френски език   – 1 място  
ХІ клас – профил чуждоезиков, френски език – 3 места
ХІІ клас – профил чуждоезиков, немски език   – 1 място
ХІІ клас – профил чуждоезиков, френски език – 12 местаДокументи ше се приемат в канцеларията на Гимназията до 09.09. 2013 година

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" e първото българско училище удостоено с
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици

За контакти

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
9010 Варна кв. Чайка
Директор: тел./факс: +359 52 30 23 73 - direktor@5eg.org
Секретар: +359 52 30 23 76 - sekretar@5eg.org
Пом. Директори УД: +359 52 30 23 61 - i.stoyanova@5eg.org , e.eneva@5eg.org
Пом. директор АСД + 359 52 30 33 67 - r.arabadjiev@5eg.org
Главен Счетоводител: + 359 52 30 33 67 - schetovodstvo@5eg.org 
Служител човешки ресурси: + 359 52 30 33 67 - zats@5eg.org