image image image
Начало на учебната година За началото на учебната година всички ученици да бъдат на 15.09.2014г. в 12:30ч. с униформено облекло в двора на училището. 

СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА
за учебната 2013/2014 година

 

 
IХ клас – профил чуждоезиков, немски език   – 1 място 
IХ клас – профил чуждоезиков, френски език   – 1 място  
ХІ клас – профил чуждоезиков, френски език – 3 места
ХІІ клас – профил чуждоезиков, немски език   – 1 място
ХІІ клас – профил чуждоезиков, френски език – 12 местаДокументи ше се приемат в канцеларията на Гимназията до 09.09. 2013 година

Новини

  • Родителски срещи Родителски срещи   10.09.2014г. от 18:00 - Английски език 10.09.2014г. от 19:00 - Френски език 11.09.2014г. от 18:00 - Немски език   ...
  • Свободно място В изпълнение на чл.51, ал.3 от ППЗНП ръководството обявява свободно място в Гимназия с преподаване на чужди езици...
  • ОБЯВА ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел./факс 302 373, тел....
  • Свободни места В изпълнение на чл.51, ал.3 от ППЗНП ръководството обявява две свободни места в Гимназия с преподаване на чужди езици...
  • Математика и Математическа лингвистика Състезание "Цветница" ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ Математическа лингвистика
  • 1
 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" e първото българско училище удостоено с
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици

За контакти

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
9010 Варна кв. Чайка
Директор: тел./факс: +359 52 30 23 73 - direktor@5eg.org
Секретар: +359 52 30 23 76 - sekretar@5eg.org
Пом. Директори УД: +359 52 30 23 61- i.stoyanova@5eg.org , e.eneva@5eg.org
Пом. директор АСД + 359 52 30 33 67-  s.kataloiska@5eg.org
Главен Счетоводител: + 359 52 30 33 67 -  schetovodstvo@5eg.org 
Служител човешки ресурси: + 359 52 30 33 67 -  zats@5eg.org