image image image
Свидетелства за основно образование Свидетелства за основно образование могат да бъдат получени до 21.07.2014г. вкл. от 09:00 до 15:00ч. в канцеларията на гимназията, от 25.08 до 28.08. и след 04.09.2014г. 

СВОБОДНИ МЕСТА

СВОБОДНИ МЕСТА
за учебната 2013/2014 година

 

 
IХ клас – профил чуждоезиков, немски език   – 1 място 
IХ клас – профил чуждоезиков, френски език   – 1 място  
ХІ клас – профил чуждоезиков, френски език – 3 места
ХІІ клас – профил чуждоезиков, немски език   – 1 място
ХІІ клас – профил чуждоезиков, френски език – 12 местаДокументи ше се приемат в канцеларията на Гимназията до 09.09. 2013 година

Новини

  • Свободни места В изпълнение на чл.51, ал.3 от ППЗНП ръководството обявява две свободни места в Гимназия с преподаване на чужди езици...
  • Математика и Математическа лингвистика Състезание "Цветница" ПРОЛЕТНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ Математическа лингвистика
  • Лятна академия Информация за лятна академия по ученическо самоуправление и лидерство
  • ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ АВГУСТ 2013/ 2014г.   ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  АВГУСТ  2013/ 2014г.     1.        25.08. 2014 г. – Английски език   2.        26.08.2014 г. –   Математика,...
  • Благодарности Училищното ръководство изказва благодарност на всички ученици, които се включват като доброволци и оказват помощ...
  • 1
 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" e първото българско училище удостоено с
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици

За контакти

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
9010 Варна кв. Чайка
Директор: тел./факс: +359 52 30 23 73 - direktor@5eg.org
Секретар: +359 52 30 23 76 - sekretar@5eg.org
Пом. Директори УД: +359 52 30 23 61- i.stoyanova@5eg.org , e.eneva@5eg.org
Пом. директор АСД + 359 52 30 33 67-  s.kataloiska@5eg.org
Главен Счетоводител: + 359 52 30 33 67 -  schetovodstvo@5eg.org 
Служител човешки ресурси: + 359 52 30 33 67 -  zats@5eg.org