Художественото-музикално състезание на АСОЦИАЦИЯ НА КЕЙМБРИДЖ УЧИЛИЩАТА В БЪЛГАРИЯ

Нека подкрепим участниците от ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – град Варна.

 

Успех!