Свободни работни места

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел. 302 376, e-mail: veg_varna@abv.bg

 

 

О Б Я В А

 

 1. УЧИТЕЛ ПО АЕ по чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи:

 • от 08.07.2019 год. до 11.07.2019 год. до 10,00 часа.

Събеседване:

 • на 11.07.2019 год. от 11,00 часа.

 

 1. УЧИТЕЛ ПО НЕ по чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи:

 • от 08.07.2019 год. до 11.07.2019 год. до 10,00 часа.

Събеседване:

 • на 11.07.2019 год. от 11,30 часа.

 

 1. УЧИТЕЛ ПО МАТЕМАТИКА по чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи:

 • от 08.07.2019 год. до 11.07.2019 год. до 10,00 часа.

Събеседване:

 • на 11.07.2019 год. от 13,00 часа.

 

 1. УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ по чл. 68, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ – ДО 30.06.2020 ГОД.

Срок за подаване на документи:

 • от 08.07.2019 год. до 11.07.2019 год. до 10,00 часа.

Събеседване:

 • на 11.07.2019 год. от 13,30 часа.

 

 1. УЧИТЕЛ ПО ФИЗИКА И ХИМИЯ по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ – ДО 30.06.2020 ГОД.

Срок за подаване на документи :

 • от 08.07.2019 год. до 11.07.2019 год. до 10,00 часа.

Събеседване:

 • на 11.07.2019 год. от 14,00 часа

 

               Документи се приемат в канцеларията на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“.