Свободни работни места

 ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна обявява свободни работни места:

 

  1. УЧИТЕЛ ПО АЕ по чл.67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

–  от 29.01.2020 год. до 04.02.2020 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 05.02.2020 год. от 10,00 часа.

       2. УЧИТЕЛ ПО БЕЛ по чл. 67, ал.1, т. 1 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

–  от 29.01.2020 год. до 04.02.2020 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 05.02.2020 год. от 11,00 часа.

     3.СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ по чл. 68, ал.1, т. 3 от КТ, във връзка с чл. 70, ал. 1 от КТ

Срок за подаване на документи :

–  от 29.01.2020 год. до 04.02.2020 год. до 16,00 часа.

Събеседване:

– на 05.02.2020 год. от 13,00 часа.

 

               Документи се приемат в канцеларията на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“.