Новини

Родителска среща 14.01.2020г.

Общинският кръг на олимпиадата по Химия и ООС

Общинският кръг на олимпиадата по Химия и ООС ще се проведе на 18.01. (събота) 2020 г. от 9.00 часа. Всички...

Промяна на седмичното разписани

От 13.01.2020г. предстои промяна в стаите на седмичното разписание. От ръководството

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    Общинският кръг на олимпиадите ще се проведе, както следва:   Нa 08.01. (сряда) 2020 г. от 9.00 часа...

Режим на достъп до полуостров Крим

  Във връзка с получено писмо на РУО-Варна и писмо на МОН Ви уведомяваме за режима на достъп до полуостров...

Родителска среща

На 14.01.2020г. ще се проведе родителска среща от 19:00ч. От ръководството  

ДЕКЛАРАЦИИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ

        Всички ученици от 11 клас трябва да подадат попълнена декларация за здравно осигуряване. Бланката може да се изтегли от тук         Краен...

Превенция на пътнотранспортния травматизъм

            Уважаеми родители,   във връзка с дейностите, които училището реализира по безопасност на движението по пътищата през зимния...

Състезание по немски език на издателство „Клет“

Националното състезание по немски език, организирано от издателство КЛЕТ–България, ще се проведе на 08.12.2019г. (неделя) от 09:00ч. Всички ученици, които...

Състезани по немски език на издателство „Клет“

Във връзка с технически проблем, свързан с материалите за провеждане на състезанисто по немски език на издателство „Клет“, е възможно...