Национален конкурс “По пътя на Бедреддин”

Националният ученически конкурс за мултимедийни проекти, есе, стихотворение и рисунка е посветен на похода “По пътя на Бедреддин”. Инициативата през настоящата година е на КПД “Родно лудогорие”, град София и клуб “Родолюбие” при ОУ “Св. Климент Охродски”, град Попoво с подкрепата на МОН и съдействието на РУО на МОН в страната.

ТЕМИ:

1. Времето на Бедреддин /1359–1420 г./ и неговото въстание /1413–1418 г./

2. Идеите на Бедреддин през призмата на съвременния и модерен свят

За повече информация тук