Седмично разписание

Седмично разписание на класовете за втори срок на учебната 2017/2018 г. PDF Прегледай
Седмично разписание на учителите за втори срок на учебната 2017/2018 г. PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове (понеделник) PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове (вторник) PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове (сряда) PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове (четвъртък) PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове (петък) PDF Прегледай

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ

 

 

Първа смяна
 1. 07:30 – 08:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 08:20 – 09:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 09:10 – 09:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 10:10 – 10:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 11:00 – 11:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 11:50 – 12:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 12:35 – 13:15

 

 

Втора смяна
 1. 13:30 – 14:10, следван от малко междучасие 10 минути
 2. 14:20 – 15:00, следван от малко междучасие 10 минути
 3. 15:10 – 15:50, следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 16:10 – 16:50, следван от малко междучасие 10 минути
 5. 17:00 – 17:40, следван от малко междучасие 10 минути
 6. 17:50 – 18:30, следван от малко междучасие 5 минути
 7. 18:35 – 19:15