Седмично разписание

Седмично разписание на класовете за втори срок на учебната 2016/2017 г. PDF Прегледай
Седмично разписание на учителите за втори срок на учебната 2016/2017 г. PDF Прегледай
Седмично разписание на стаите по класове PDF Прегледай

ГРАФИК НА СМЕНИТЕ

 

 

Първа смяна
 1. 07:30 – 08:10 , следван от малко междучасие 10 минути
 2. 08:20 – 09:00 , следван от малко междучасие 10 минути
 3. 09:10 – 09:50 , следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 10:10 – 10:50 , следван от малко междучасие 10 минути
 5. 11:00 – 11:40 , следван от малко междучасие 10 минути
 6. 11:50 – 12:30 , следван от малко междучасие 5 минути
 7. 12:35 – 13:15
Втора смяна
 1. 13:30 – 14:10 , следван от малко междучасие 10 минути
 2. 14:20 – 15:00 , следван от малко междучасие 10 минути
 3. 15:10 – 15:50 , следван от голямо междучасие 20 минути
 4. 16:10 – 16:50 , следван от малко междучасие 10 минути
 5. 17:00 – 17:40 , следван от малко междучасие 10 минути
 6. 17:50 – 18:30 , следван от малко междучасие 5 минути
 7. 18:35 – 19:15