Олимпиади и състезания

Ръководството на ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ съобщава, че общинският кръг на олимпиадите ще се проведе, както следва:

 

Общинският  кръг на олимпиадите за учебната 2018/2019 година да се проведе както следва:

  • Химия и ООС на 20.01.2019 г., начало 09.00 часа
  • Биология и ЗО на 26.01.2019 г., начало 09.00 часа

 

Всички ученици, които ще участват в общинския  кръг на олимпиадите за учебната 2018/2019 година трябва да заявят участието си при съответния преподавател по предмет не по- късно от 10 работни дни преди провеждането.

Всички ученици, които са класирани на областен кръг трябва да попълнят и предадат на съответния преподавател нова попълнена ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Всички ученици, които са заявили участие следва да се явят 20 минути по-рано от обявения начален час във фоайето на гимназията.

ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ PDF

 Заповед №РД09-2686/20.09.2018 изменение Заповед №РД09-4010/21.12.2018