Олимпиади и състезания

Ръководството на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” съобщава, че общинският кръг на олимпиадите ще се проведе, както следва:

Български език и литература на 08.01.2017 г. от 09:00 ч. в стая 101
Английски език на 14.01.2017 г. от 09:00 ч. в стаи 101, 102
Немски език на 22.01.2017 г. от 09:00 ч. в стаи 101, 102, 103, 104
Френски език на 22.01.2017 г. от 09:00 ч. в стая 105
Математическа лингвистика на 15.01.2017 г. от 09:00 ч. в стаи 101, 102
История и цивилизация на 27.01.2017 г. от 10:00 ч. в стаи 205, 206
География и икономика на 20.01.2017 г. от 11:00 ч. в стаи 205, 206
Физика и астрономия на 14.01.2017 г. от 14:00 ч. в стая 101
Химия и ООС на 21.01.2017 г. от 09:00 ч. в стаи 101, 102
Биология и ЗО на 28.01.2017 г. от 09:00 ч. в стая 101
Философия – до 19.01.2017 г.
Астрономия – до 15.01.2017 г.

Всички ученици, които са заявили участие следва да се явят 30 минути по-рано от обявения начален час във фоайето на гимназията.

Декларация за информирано съгласие за олимпиади 2016/2017 г. PDF