Изпитни сесии за 2018-2019 учебна година

Изпитни сесии за 2018-2019 учебна година

 

  1. I сесия – до две седмици преди приключване на първи учебен срок – изпити за оформяне на срочна оценка за учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на срочна или годишна оценка за учениците от индивидуална и самостоятелна форма на обучение
  2. II сесия – до две седмици преди приключване на втори учебен срок – изпити за оформяне на годишна оценка за учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на срочна или годишна оценка за учениците от индивидуална и самостоятелна форма на обучение
  3. Редовни поправителни сесии: до две седмици след приключване на учебните занятия в края на учебната година и до две седмици преди началото на 2018-2019 учебната година.                                                                                                                    Редовни поправителни сесии за учениците от ХII клас: до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на 2018-2019 учебната година.