Изпитни сесии за 2018-2019 учебна година

Изпитни сесии за 2018-2019 учебна година

 

  1. I сесия – до две седмици преди приключване на първи учебен срок – изпити за оформяне на срочна оценка за учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на срочна или годишна оценка за учениците от индивидуална и самостоятелна форма на обучение
  2. II сесия – до две седмици преди приключване на втори учебен срок – изпити за оформяне на годишна оценка за учениците от дневна форма на обучение и изпити за определяне на срочна или годишна оценка за учениците от индивидуална и самостоятелна форма на обучение
  3. Редовни поправителни сесии: до две седмици след приключване на учебните занятия в края на учебната година и до две седмици преди началото на 2018-2019 учебната година.                                                                                                                    Редовни поправителни сесии за учениците от ХII клас: до две седмици след приключване на учебните занятия и до един месец преди началото на 2018-2019 учебната година.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ  АВГУСТ  2018/ 2019 г.

 

  1. 08.2019 г.Немски език, ИУЧ

 

  1. 08.2019 г. – Немски език, ЗУЧ

 

 НАЧАЛО НА ИЗПИТИТЕ – 9:00 ч.

Учениците, които ще се явяват на поправителни изпити, трябва да са в  8.45 часа във фоайето на гимназията.

 

                                                                                                Ръководството