За изтегляне

 

|НОВО| Гарфик за провеждане на консултации PDF
|НОВО| Гарфик за провеждане на класни и контролни 2017-2018 – I срок PDF
|НОВО| График за провеждане на 2-ри час на класа PDF
|НОВО| Декларация за здравно осигуряване – попълва се от всички ученици в 11 клас PDF
|НОВО| Декларация за информирано съгласие за олимпиади 2017/2018 г. PDF
Заявление за провеждане на трети допълнителен час по ФВС за учебната 2017/2018 PDF
Инструктаж за безопасност за учениците (модул “Туризъм”) PDF
Списък с учебниците за 2017/2018 г. PDF
Заявление за СИП PDF
Заявление за непрофилиран ЗИП (за учениците, които завършват 11 клас) PDF
Условия за получаване на стипендии – вътрешни правила PDF
Приложение 1 (Заявление-декларация) за получаване на стипендии PDF
Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии PDF
Заявление за промяна на оценката (за 12 клас) PDF
Заявление за DSD (за 9 клас) PDF
Образец на заявление (универсален) PDF
Образец на заявление за удостоверение за детски надбавки PDF
Образец на заявление за справка за оценки и хорариума от учебните часове PDF