За изтегляне

 

График за провеждане на консултации PDF
График за провеждане на класни и контролни 2019-2020 – II срок PDF
График за провеждане на 2-ри час на класа PDF
Декларация за здравно осигуряване – попълва се от всички ученици в 11 клас PDF
Заявление за провеждане на трети допълнителен час по ФВС за учебната 2018/2019 PDF
Заявление за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ за учебната 2018/2019 година PDF
Инструктаж за безопасност за учениците (модул „Туризъм“) PDF
Списък с учебниците за 2019/2020 г. PDF
Книги за летен прочит – 8 клас PDF
Заявление за непрофилиран ЗИП (за учениците, които завършват 11 клас) PDF
Заявление за 8 и 9 клас – ИУЧ, ФУЧ и допълнителен час по ФВС PDF
Заявление за 11 клас – СИП и допълнителен час по ФВС PDF
Заявление за промяна на оценката (за 12 клас) PDF
Заявление за DSD (за 9 клас) PDF
Образец на заявление (универсален) PDF
Образец на заявление за удостоверение за детски надбавки PDF
Образец на заявление за справка за оценки и хорариума от учебните часове PDF