За изтегляне

 

График за провеждане на консултации PDF
График за провеждане на класни и контролни 2018-2019 – II срок PDF
График за провеждане на 2-ри час на класа PDF
Декларация за здравно осигуряване – попълва се от всички ученици в 11 клас PDF
ДЕКЛАРАЦИЯ – СЪГЛАСИЕ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ PDF
Декларация за информирано съгласие – електронен дневник PDF
Заявление за провеждане на трети допълнителен час по ФВС за учебната 2018/2019 PDF
Заявление за ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ за учебната 2018/2019 година PDF
Инструктаж за безопасност за учениците (модул „Туризъм“) PDF
Списък с учебниците за 2018/2019 г. PDF
Книги за летен прочит – 8 клас PDF
Заявление за СИП PDF
Заявление за ИУЧ PDF
Заявление за ФУЧ PDF
Заявление за непрофилиран ЗИП (за учениците, които завършват 11 клас) PDF
Заявление за промяна на оценката (за 12 клас) PDF
Заявление за DSD (за 9 клас) PDF
Образец на заявление (универсален) PDF
Образец на заявление за удостоверение за детски надбавки PDF
Образец на заявление за справка за оценки и хорариума от учебните часове PDF