Ваканции и неучебни дни

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

01.11.2018 г. – 04.11.2017 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна за I – XII клас
05.02.2019 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – XI клас
05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. – пролетна за XII клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

11.05.2019 г. – Празник на гимназията
21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

НАЧАЛО НА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

06.02.2019 г. – за I – XII клас

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК – УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

15.05.2019 г. – XII клас (13 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)