Колектив

ДИРЕКТОР

Галина Германова

 

Заместник-директори по учебната дейност
Ива Стоянова

Емилия Владова

Дарина Маркова

Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Румен Арабаджиев

 

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

 

Български език и литература
Ваньо Иванов

Величка Колева

Диана Петкова

Елка Чунгарова-Станчева

Илко Христов

Красимира Атанасова

Радослава Вълева

Юлияна Раева

Английски език
Данела Димитрова

Деница Христова

Диана Овале

Диана Фокова

Златина Караджанова

Магдалина Василева

Маргарита Велева

Миланка Матева

Силвия Георгиева

Цецка Тодорова

Немски език
Благовеста Гинчева

Диана Пенчева

Диана Грънчарова

Евгения Недялкова

Иглика Христова

Константин Пригниц
Мануела Кърджилова

Марианна Мутафова-Панайотова

Марийка Русева

Цветанка Димова

Цветелина Неделчева

Френски език
Галина Германова

Адриана Караджова

Гийом Малакиа
Екатерина Вутова

Иванка Панайотова
Росица Иванова

Румяна Щъркова

Светлана Дичева

Математика
Емилия Владимирова

Илияна Конакчиева

Кохар Морарова

Радка Добрева

Светлана Иванова

Физика и астрономия
Димитричка Йорданова

Петя Костадинова

Химия и опазване на околната среда
Румяна Димитрова

Румяна Славова

Биология и здравно образование
Драганка Василева

Катерина Добрева

История и цивилизация
Ива Стоянова

Анна Кисимова

Петранка Костадинова

География и икономика
Йолина Гълъбова

Светла Хараламбова

Философия
Дарина Маркова

Румяна Тултукова

Соня Митева

Информатика и информационни технологии
Венециян Тодоров

Виолета Бояджиева

Мариана Божкова

Светла Нанева

Физическо възпитание и спорт
Калинка Георгиева

Николай Василев

Соня Иванова

Теодора Манолова

Изобразително изкуство
Соня Иванова

Музика
Димитрина Спасова

Педагогически съветник
Лина Кръстева

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

 

Главен счетоводител
Марияна Мадоян

Служител човешки ресурси
Иванка Фетваджиева

Технически секретар
Росица Велинова

Домакин
Мариана Пенчева

Библиотекар
Веселина Георгиева
Техник, компютърни системи
Зорница Ангелова

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

Електротехник, поддръжка на сгради
Христо Тишев
Чистачи/хигиенисти
Алиция Димитрова
Ванча Нейчева
Маргарита Маринова
Станка Русева
Стела Атанасова
Стоянка Карабашева
Юзле Ибрямова
Портиер
Славчо Иванов
Огняр
Петър Василев