Колектив

ДИРЕКТОР

Галина Германова

Заместник-директори по учебната дейност
Ива Стоянова

Емилия Владова

Email ► e.eneva@5eg.org
Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Румен Арабаджиев

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

Български език и литература
Ваньо Иванов

Диана Петкова

Елка Чунгарова-Станчева

Илко Христов

Красимира Атанасова

Юлияна Раева

Галина Шалаверова

Email ► g.shalaverova@5eg.org
Антоанета Стоянова

Email ► a.stoyanova@5eg.org
Английски език
Данела Димитрова

Деница Христова

Ганка Петрова

Златина Караджанова

Маргарита Велева

Цецка Тодорова

Даниела Рангелова

Пролет Донкова

Немски език
Дора Лазарова

Диана Пенчева

Диана Грънчарова

Евгения Недялкова

Константин Пригниц
Марианна Мутафова-Панайотова

 

Email ► @5eg.org
Цветанка Димова

Марийка Русева

Френски език
Галина Германова

Адриана Караджова

Антоанета Чебаева

Мария Аврамова

Мирослав Станчев

Румяна Щъркова

Математика
Емилия Владимирова

Нина Шуман

Кохар Морарова

Радка Добрева

Светлана Иванова

Физика и астрономия
Димитричка Йорданова

Илиан Николов

Неделя Славова

Химия и опазване на околната среда
Румяна Димитрова

Румяна Славова

Биология и здравно образование
Илина Илиева

Катерина Добрева

История и цивилизация
Ива Стоянова

Анна Кисимова

Петранка Костадинова

Христина Христова

Светлана Андреева

География и икономика
Йолина Гълъбова

Светла Хараламбова

Светлана Андреева

Философия
Дарина Маркова

Румяна Тултукова

Соня Митева

Дарина Радомирова

Информатика и информационни технологии
Мариана Божкова

Виолета Бояджиева

Зорница Ангелова

Физическо възпитание и спорт
Калинка Георгиева

Николай Василев

Галина Аролска

Теодора Манолова

Изобразително изкуство
Диляна Иванова

Email ► d.ivanova@5eg.org
Музика
Димитрина Спасова

Педагогически съветник
Лина Кръстева

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Главен счетоводител
Марияна Мадоян

Служител човешки ресурси
Иванка Фетваджиева

Email ► zats@5eg.org
Технически секретар
Милена Маринова

Домакин
Мариана Пенчева

Email ► domakin@5eg.org
Библиотекар
Красимира Добрева

Email ► kr.dobreva@5eg.org

Ръководител на направление ИКТ
Зорница Ангелова

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Електротехник, поддръжка на сгради
Генчо Петров
Чистачи/хигиенисти
Алиция Димитрова
Камелия Петрова
Маргарита Маринова
Станка Русева
Ваня Богданова
Божанка Петрова
Портиер
Славчо Иванов
Огняр
Петър Василев