Колектив

ДИРЕКТОР

Галина Германова

 

 

 

 

 

 

Заместник-директори по учебната дейност
Ива Стоянова

Емилия Владова

Дарина Маркова

Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Румен Арабаджиев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

 

 

 

 

 

 

Български език и литература

 

Ваньо Иванов

 Живка Жечева

Диана Петкова

Елка Чунгарова-Станчева

Илко Христов

Красимира Атанасова

Радослава Вълева

Юлияна Раева

Английски език
Данела Димитрова

Деница Христова

Ганка Петрова

Диана Фокова

Златина Караджанова

Магдалина Василева

Маргарита Велева

Миланка Матева

Силвия Георгиева

Цецка Тодорова

Немски език
Дора Лазарова

Диана Пенчева

Диана Грънчарова

Евгения Недялкова

Иглика Христова

Константин Пригниц
Марианна Мутафова-Панайотова

 Цветослава Николова

Цветанка Димова

Френски език
Галина Германова

Адриана Караджова

 Синтия Верне
Екатерина Вутова

 Мария Аврамова

 Мирослав Станчев

Румяна Щъркова

Математика
Емилия Владимирова

Илияна Конакчиева

Кохар Морарова

Радка Добрева

Светлана Иванова

Физика и астрономия
Димитричка Йорданова

 Илиан Николов

Химия и опазване на околната среда
Румяна Димитрова

Румяна Славова

Биология и здравно образование
 Илина Илиева

Катерина Добрева

История и цивилизация
Ива Стоянова

Анна Кисимова

Петранка Костадинова

География и икономика
Йолина Гълъбова

Светла Хараламбова

Философия
Дарина Маркова

Румяна Тултукова

Соня Митева

Информатика и информационни технологии

 

Мариана Божкова

Светла Нанева

Виолета Бояджиева

Зорница Ангелова

Физическо възпитание и спорт
Калинка Георгиева

Николай Василев

Соня Иванова

Теодора Манолова

Изобразително изкуство
Соня Иванова

Музика
Димитрина Спасова

Педагогически съветник
Лина Кръстева

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 

 

Главен счетоводител
Марияна Мадоян

Служител човешки ресурси
Иванка Фетваджиева

Технически секретар
Росица Велинова

Домакин
Мариана Пенчева

Библиотекар
Златка Попова
Ръководител на направление ИКТ
Зорница Ангелова

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 

 

 

Електротехник, поддръжка на сгради
Христо Тишев
Чистачи/хигиенисти
Алиция Димитрова
Ванча Нейчева
Маргарита Маринова
Станка Русева
Стоянка Карабашева
Юзле Ибрямова
Портиер
Славчо Иванов
Огняр
Петър Василев