Колектив

ДИРЕКТОР

Галина Германова

 

 

 

 

 

Заместник-директори по учебната дейност
Ива Стоянова

Емилия Владова

Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Румен Арабаджиев

 

 

 

 

 

 

 

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

 

 

 

 

 

 

Български език и литература
Ваньо Иванов

Диана Петкова

Елка Чунгарова-Станчева

Илко Христов

Красимира Атанасова

Юлияна Раева

Снежина Иванова

Мария Стаматова

m.stamatova@5eg.org

 

 

 

 

Английски език
Данела Димитрова

Деница Христова

Ганка Петрова

Златина Караджанова

Маргарита Велева

Силвия Георгиева

Цецка Тодорова

Даниела Рангелова

Галина Димитрова

g.dimitrova@5eg.org

Немски език
Дора Лазарова

Диана Пенчева

Диана Грънчарова

Евгения Недялкова

Иглика Христова

Константин Пригниц
Марианна Мутафова-Панайотова

 Цветослава Николова

Цветанка Димова

 Мария Славова

Френски език
Галина Германова

Адриана Караджова

 Синтия Верне
Екатерина Вутова

 Мария Аврамова

 Мирослав Станчев

Румяна Щъркова

Математика
Емилия Владимирова

Илияна Конакчиева

Кохар Морарова

Радка Добрева

Светлана Иванова

Физика и астрономия
Димитричка Йорданова

 Илиан Николов

Химия и опазване на околната среда
Румяна Димитрова

Румяна Славова

Биология и здравно образование
 Илина Илиева

Катерина Добрева

История и цивилизация
Ива Стоянова

Анна Кисимова

Петранка Костадинова

Христина Христова

h.hristova@5eg.org

География и икономика
Йолина Гълъбова

Светла Хараламбова

Философия
Дарина Маркова

Румяна Тултукова

Соня Митева

Дарина Радомирова

Информатика и информационни технологии

 

Мариана Божкова

Светла Нанева

Виолета Бояджиева

Зорница Ангелова

Физическо възпитание и спорт
Калинка Георгиева

Николай Василев

Соня Иванова

Теодора Манолова

Изобразително изкуство
Соня Иванова

Музика
Нели Лазарова

Педагогически съветник
Лина Кръстева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 

Главен счетоводител
Марияна Мадоян

Служител човешки ресурси
Иванка Фетваджиева

Технически секретар
Милена Маринова

Домакин
Мариана Пенчева

Библиотекар
Красимира Добрева
Ръководител на направление ИКТ
Зорница Ангелова

 

 

 

 

 

 

 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

 

 

 

 

 

Електротехник, поддръжка на сгради
Генчо Петров
Чистачи/хигиенисти
Алиция Димитрова
Ванча Нейчева
Маргарита Маринова
Станка Русева
Любка Димитрова
Камелия Петрова
Портиер
Славчо Иванов
Огняр
Петър Василев