Колектив

ДИРЕКТОР

Галина Германова

Заместник-директори по учебната дейност
Ива Стоянова

Емилия Владова

Email ► e.eneva@5eg.org
Заместник-директор по административно-стопанската дейност
Румен Арабаджиев

УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

Български език и литература
Ваньо Иванов

Диана Петкова

Елка Чунгарова-Станчева

Илко Христов

Красимира Атанасова

Юлияна Раева

Снежина Иванова

Мария Стаматова

Английски език
Данела Димитрова

Деница Христова

Ганка Петрова

Златина Караджанова

Маргарита Велева

Цецка Тодорова

Даниела Рангелова

Галина Димитрова

Немски език
Дора Лазарова

Диана Пенчева

Диана Грънчарова

Евгения Недялкова

Константин Пригниц
Марианна Мутафова-Панайотова

Цветослава Николова

Цветанка Димова

Мария Славова

Френски език
Галина Германова

Адриана Караджова

Мона Бенриба
Екатерина Вутова

Мария Аврамова

Мирослав Станчев

Румяна Щъркова

Математика
Емилия Владимирова

Илияна Конакчиева

Кохар Морарова

Радка Добрева

Светлана Иванова

Физика и астрономия
Димитричка Йорданова

Илиан Николов

Неделя Славова

Химия и опазване на околната среда
Румяна Димитрова

Румяна Славова

Биология и здравно образование
Илина Илиева

Катерина Добрева

История и цивилизация
Ива Стоянова

Анна Кисимова

Петранка Костадинова

Христина Христова

География и икономика
Йолина Гълъбова

Светла Хараламбова

Философия
Дарина Маркова

Румяна Тултукова

Соня Митева

Дарина Радомирова

Информатика и информационни технологии
Мариана Божкова

Светла Нанева

Виолета Бояджиева

Зорница Ангелова

Физическо възпитание и спорт
Калинка Георгиева

Николай Василев

Соня Иванова

Теодора Манолова

Изобразително изкуство
Соня Иванова

Музика
Нели Лазарова

Педагогически съветник
Лина Кръстева

АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

Главен счетоводител
Марияна Мадоян

Служител човешки ресурси
Иванка Фетваджиева

Email ► zats@5eg.org
Технически секретар
Милена Маринова

Домакин
Мариана Пенчева

Email ► domakin@5eg.org
Библиотекар
Красимира Добрева
Ръководител на направление ИКТ
Зорница Ангелова

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Електротехник, поддръжка на сгради
Генчо Петров
Чистачи/хигиенисти
Алиция Димитрова
Ванча Нейчева
Маргарита Маринова
Станка Русева
Любка Димитрова
Камелия Петрова
Портиер
Славчо Иванов
Огняр
Петър Василев