Свободни места

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ ”ЙОАН ЕКЗАРХ” – ВАРНА

кв.”Чайка”, п.к. 148, 9010 Варна, тел. 302 373, тел. 302 361, e-mail: veg_varna@abv.bg

 

 

 

 

И Н Ф О Р М АЦ И Я

 за

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

 

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

 

 

КЛАС ПЪРВИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ВТОРИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ ТРЕТИ ПРОФИЛИРАЩ ПРЕДМЕТ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА
X ФЕ АЕ БЕЛ 2
ХI ФЕ АЕ БЕЛ 4
ХII ФЕ АЕ БЕЛ 1

 

  

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

  1. Заявление
  2. Копие от ученическата книжка с оценките от учебната 2017/2018 г. /носете оригинал за сверка/
  3. Копие от учебния план, по който е обучаван ученикът.