Програми и проекти

 

Международна изява на младите актьори от Театралното франкофонско ателие

при ГПЧЕ ,,Йоан Екзарх“

снимки