Прием 2019/2020 г.

Прием за учебната 2019/2020 година


 ДЪРЖАВЕН ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА

И ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ

 1. Профил чужди езици – английски език. 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1.     Английски език
 2.     Френски език

 

 1. Профил чужди езици – английски език. 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1.     Английски език
 2.     Немски език

 

 1. Профил чужди езици – немски език 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1. Немски език
 2. Английски език

 

 1. Профил чужди езици – немски език 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1. Немски език
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Информационни технологии

 

 1. Профил чужди езици – немски език 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1. Немски език
 2. Руски език

 

 1. Профил чужди езици – френски език 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1. Френски език
 2. Английски език

 

 1. Профил чужди езици – френски език 26 ученици (1 паралелка)

Профилиращи предмети:

 1. Френски език
 2. Английски език
 3. Математика
 4. Информационни технологии

    Балът за класиране да се образува като сбор от следните елементи:

 • удвоения брой точки от националното външно оценяване по български език и литература;
 • удвоения брой точки от националното външно оценяване по математика;
 • оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици в VIII клас се извършва съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.


 ГРАФИК  НА  ДЕЙНОСТИТЕ  ПО  ПРИЕМАНЕТО  НА  УЧЕНИЦИ  В  VIII  КЛАС

В  ГПЧЕ „ЙОАН ЕКЗАРХ“,  ГР. ВАРНА

Вид дейност

Срок

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране –  до  11.07.2019 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

12.07. и 15.07.2019г.

от 8.30 – 16.00 часа

16.07.2019 г.

от 8.30 – 16.00 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 18.07.2019 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП на класиране. 19.07.2019 г.

  от 8.30 – 16.00 часа

22.07.2019 г.

от 8.30 – 16.00 часа

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране /от РУО/ – 23.07.2019 г.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 29.07.2019 г. вкл.
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП на класиране.

31.07.2019 г. вкл.

от 8.30 – 16.00 часа

Обявяване на  броя на незаетите места след трети етап на класиране – 01.08.2019 г.
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ на кандидати за свободните места след III класиране

 до 02.09.2019 г.

oт 8.30 – 16.00 часа

ОБЯВЯВАНЕ на резултатите 03.09.2019г. 10.00ч
ЗАПИСВАНЕ класираните ученици

03.09.2019г. 

11.00 – 14.00 часа