Прием 2017/2018 г.

Прием за учебната 2017/2018 година


ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БРОЙ УЧЕНИЦИ 26
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ 1
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
 1. Английски език
 2. Френски език
 3. Български език и литература

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
БРОЙ УЧЕНИЦИ 26
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ 1
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
 1. Английски език
 2. Немски език
 3. Български език и литература

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – НЕМСКИ ЕЗИК
БРОЙ УЧЕНИЦИ 78
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ 3
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
 1. Немски език
 2. Английски език
 3. Български език и литература

ПРОФИЛ ЧУЖДОЕЗИКОВ – ФРЕНСКИ ЕЗИК
БРОЙ УЧЕНИЦИ 52
БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ 2
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
 1. Френски език
 2. Английски език
 3. Български език и литература

Приемът на ученици в VIII клас се извършва съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 година за организация на дейностите в училищното образование.

Балообразуване:

– удвоения брой точки от национално външно оценяване по български език и литература;
– удвоения брой точки от национално външно оценяване по математика;
– оценките по български език и литература и по математика от удостоверението за основно образование, превърнати по скала в точки, в съответствие с чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 година за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

 

График на дейностите по приемането на ученици в VIII клас в ГПЧЕ „Йоан Екзарх“
Вид дейност      Срок
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране – до 27.06.2017 година включително
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 28 – 29.06.2017г включително

от 8.30 – 13.00

13.30 – 17.30 часа

30.06.2017г

от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране – до 04.07.2017 година включително
ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП на класиране  05 – 06.07.2017г включително

от 8.30 – 13.00

13.30 – 17.30 часа

07.06.2017г включително

от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране – до 17.07.2017 година включително
 ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП на класиране  18 – 19.07.2017г включително

от 8.30 – 13.00

13.30 – 16.30 часа

Обявяване на броя на  незаетите места след трети етап на класиране – 21.07.2017 година 
ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ
ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТИ на кандидати за свободните места след III класиране 31.08.2017г 

от 8.30 – 12.00

12.30 – 16.00 часа

ОБЯВЯВАНЕ на крезултатите 01.09.2017г 

10.00 часа

ЗАПИСВАНЕ  на класираните ученици 01.09.2017г 

11.00 – 14.00 часа

 

О Б Я В А

 

СВОБОДНИ МЕСТА В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 година

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

след III-то класиране

 

 

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК – 1 (едно) МЯСТО

 

 

                  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 

 1. Заявление по образец (попълва се в училището)
 2. Копие на свидетелство за основно образование /представя се оригиналът за сверка/.
 3. Копие на служебна бележка с резултатите от положените приемни изпити /представя се оригиналът за сверка/.

 

 

 

                        СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА КЛАСИРАНЕ:

до 12:00 часа на 04.09.2017 г. в канцеларията на гимназията

 

На 04.09.2017 г. до 13:00 ч. училищна комисия подрежда кандидатите по низходящ ред в зависимост от бала, по реда на чл.59 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование;

На 04.09.2017 г. в 13:30ч. комисията обявява резултатите, от 13:30 до 15:30 часа записва класираните ученици.