Обществен съвет

 

Заповед на Директора за ОС PDF
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените
съвети към  детските градини и училищата
PDF
Закон за предучилищното и училищното образование (глава 14) PDF
Протокол 1 от заседание на ОС PDF
Протокол 2 от заседание на ОС PDF
Протокол 3 от заседание на ОС PDF
Протокол 4 от заседание на ОС PDF
Отчет на ОС за 2016/2017 PDF
За контакти, мнения и въпроси obshtestvensavet@5eg.org