Документи

 

Касов отчет на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” за 2017 г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” за деветмесечие на 2017 г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” за шестмесечие на 2017 г. PDF
Касов отчет на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” за тримесечие на 2017 г. PDF
Приходи на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” към 31.12.2016 г. HTML
Закон за защита от дискриминация PDF
Етичен кодекс PDF
Стратегия за развитие за периода 2016-2020 г. PDF
Спортен календар за учебната 2017/2018 г. PDF
Правилник за дейността на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” – Варна PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2016 г. PDF
Бюджет за дейност 3/01/322 общообразователни училища по бюджета на община Варна за 2017 г. PDF
Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. HTML