Дипломи за средно образование 2017

Дипломите за средно образование се получават в дирекцията на ГПЧЕ “Йоан Екзарх” всеки работен ден от 8,00 до 10,00 часа.