image image image
Поздравителен адрес до абитуриентите от Випуск 2015 година от Технически Университет - Варна Вижте ТУК!
Тържествено връчване на немските езикови дипломи Подробности за събитието прочетете ТУК!
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОЦЕНКА 
ВИПУСК 2015 г.

ГПЧЕ Йоан Екзарх - Варна

ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" – Варна е основана през 1956 година като Пето средно училище.
От 1994 година гимназията е със статут на езикова гимназия с изучаване на английски, немски и френски език, и носи името Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх". В момента в гимназията учат 951 ученици, обучавани от 65 учители.

Освен дипломата за завършена езикова гимназия,на учениците от немските класове е предоставена възможност за подготовка и явяване на изпит за получаване на немска езикова диплома.
Учителският колегиум е с висока професионална квалификация. Учителите по чужди езици са специализирали в Англия, Австрия, Германия и Франция. В училището преподават и учители от САЩ и Франция.
През 1998 и 2002 година става носител на престижната награда “Варна” за “учителски колектив на годината” за средните училища. През 2002г. д-р Файт Зорге, преподавател в гимназията, е удостоен със същата награда като “учител на годината по чужд език”.

Учениците от гимназията традиционно участват в конкурси и печелят стипендии за обучения в САЩ, Англия и Германия. Редовните участия в състезания и олимпиади на регионално и национално равнище по чужди езици, философия, математика, литература, биология, математическа лингвистика, информатика, спорт, непрекъснато носят награди и отличия на учениците ни.

През последните години се обръща особено внимание на усвояването на новите информационни технологии. Гимназията разполага със стабилна компютърна база (3 компютърни кабинета), обвързана в мрежа, и 24-часов достъп до Интернет. Училището работи по редица вътрешноучилищни и международни проекти,което дава възможност на учениците от гимназията да извършват изследователска работа, да осъществяват контакти с техни връстници от редица държави, да участват в редица работни срещи в страната и чужбина.


Включването на проектната работа в учебния процес, даде основание през 2003г Европейската комисия по образование и култура да връчи на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици. Така ГПЧЕ "Йоан Екзарх" стана първото българско училище, удостоено с тази престижна награда.

 
   

Новини

  • 1
 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" e първото българско училище удостоено с
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици

За контакти

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
9010 Варна кв. Чайка
Директор: тел./факс: +359 52 30 23 73 - direktor@5eg.org
Секретар: +359 52 30 23 76 - sekretar@5eg.org
Пом. Директори УД: +359 52 30 23 61- i.stoyanova@5eg.org , e.eneva@5eg.org
Пом. директор АСД + 359 52 30 33 67-  s.kataloiska@5eg.org
Главен Счетоводител: + 359 52 30 33 67 -  schetovodstvo@5eg.org 
Служител човешки ресурси: + 359 52 30 33 67 -  zats@5eg.org