image image image
Национално състезание по немски език 2015, организирано от КЛЕТ ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ 
Наши ученици на Регионално състезание по дебати и публична реч ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ 
Изложба "800 години Магна Харта - основа на свободата" ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ 

ГПЧЕ Йоан Екзарх - Варна

ГПЧЕ "Йоан Екзарх"

ГПЧЕ "Йоан Екзарх" – Варна е основана през 1956 година като Пето средно училище.
От 1994 година гимназията е със статут на езикова гимназия с изучаване на английски, немски и френски език, и носи името Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх". В момента в гимназията учат 951 ученици, обучавани от 65 учители.

Освен дипломата за завършена езикова гимназия,на учениците от немските класове е предоставена възможност за подготовка и явяване на изпит за получаване на немска езикова диплома.
Учителският колегиум е с висока професионална квалификация. Учителите по чужди езици са специализирали в Англия, Австрия, Германия и Франция. В училището преподават и учители от САЩ и Франция.
През 1998 и 2002 година става носител на престижната награда “Варна” за “учителски колектив на годината” за средните училища. През 2002г. д-р Файт Зорге, преподавател в гимназията, е удостоен със същата награда като “учител на годината по чужд език”.

Учениците от гимназията традиционно участват в конкурси и печелят стипендии за обучения в САЩ, Англия и Германия. Редовните участия в състезания и олимпиади на регионално и национално равнище по чужди езици, философия, математика, литература, биология, математическа лингвистика, информатика, спорт, непрекъснато носят награди и отличия на учениците ни.

През последните години се обръща особено внимание на усвояването на новите информационни технологии. Гимназията разполага със стабилна компютърна база (3 компютърни кабинета), обвързана в мрежа, и 24-часов достъп до Интернет. Училището работи по редица вътрешноучилищни и международни проекти,което дава възможност на учениците от гимназията да извършват изследователска работа, да осъществяват контакти с техни връстници от редица държави, да участват в редица работни срещи в страната и чужбина.


Включването на проектната работа в учебния процес, даде основание през 2003г Европейската комисия по образование и култура да връчи на ГПЧЕ "Йоан Екзарх" ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици. Така ГПЧЕ "Йоан Екзарх" стана първото българско училище, удостоено с тази престижна награда.

 

Новини

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
 ГПЧЕ "Йоан Екзарх" e първото българско училище удостоено с
ЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИКОВ ЗНАК за иновативни методи на обучение по чужди езици

За контакти

Гимназия с преподаване на чужди езици “Йоан Екзарх” – Варна
9010 Варна кв. Чайка
Директор: тел./факс: +359 52 30 23 73 - direktor@5eg.org
Секретар: +359 52 30 23 76 - sekretar@5eg.org
Пом. Директори УД: +359 52 30 23 61 - i.stoyanova@5eg.org , e.eneva@5eg.org
Пом. директор АСД + 359 52 30 33 67 - r.arabadjiev@5eg.org
Главен Счетоводител: + 359 52 30 33 67 - schetovodstvo@5eg.org 
Служител човешки ресурси: + 359 52 30 33 67 - zats@5eg.org